تور آفریقای جنوبی

از 28 اسفند تا 10 فروردین 11 روزه ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا

ویژه آذر 6 شب و 7 روز

تور اتریش

از 2 فروردین تا 7  فروردین 5 روزه اتریش ایرلاین

تور اسپانیا

از 3 فروردین تا 11  فروردین 8 روزه ترکیش ایر

تور ایتالیا

از 29 اسفند تا 14 فروردین 14 روزه ترکیش ایر

تور ایتالیا

از 29 اسفند تا 8  فروردین 8 روزه ترکیش ایر

تور ایتالیا،اسپانیا

از 29 اسفند تا 12  فروردین 12 روزه ترکیش ایر

تور باکو

ویژه آذر 4,3 و7 شب

تور بانکوک _ پاتایا

18آذر_15دی 7 شب و 8 روز

تور بانکوک _ پوکت

18آذر_15دی 7 شب و 8 روز

تور برزیل آرژانتین

از 27 اسفند تا 13 فروردین 15 روزه ترکیش ایرلاین