تور آنتالیا

27 مهر 6 شب و 7 روز

تور اتریش

27 مهر - 25 آبان - 23 آذر 4 شب و 5 روز

تور اسپانیا

18 مهر - 16 آبان - 14 آذر 7 شب و 8 روز

تور ایتالیا

5 - 19 مهر - 3 - 17 آبان - 1 - 15

تور باکو

ویژه آبان 6,5,4,3 و7 شب

تور بانکوک _ پاتایا

16 شهریور_1 آبان 7 شب و 8 روز

تور بانکوک _ پوکت

1 مهر_28 مهر 7 شب و 8 روز

تور پاتایا

24 شهریور_1 آبان 7 شب و 8 روز

تور پوکت

1 مهر  _ 28 مهر 7 شب و 8 روز

تور چین

5 شهریور _ 30 مهر 8شب و 9 روز