تور ۷ شب و ۸ روز کوالالامپور ویژه نوروز

ویژه نوروز  28 اسفند تا 8 فروردین 7 شب و 8 روز- ماهان

تور آلانیا ویژه نوروز

ویژه نوروز99 6شب و 7 روز- ماهان ایر (فرودگاه دنیزلی)  

تور آلانیا ویژه نوروز(زمینی)

ویژه نوروز99 10و12 روز زمینی

تور آنتالیا ویژه ۱۲،۱۱،۱۰،۹ فروردین

ویژه 9_10_11_12 فروردین 6 شب و 7 روز- سان اکسپرس

تور آنتالیا ویژه ۱۶،۱۵،۱۴ فروردین

ویژه 14_15_16 فروردین 6 شب و 7 روز- سان اکسپرس

تور آنتالیا ویژه ۲۸ اسفند تا ۵فروردین

ویژه 28_29 اسفند و 1_2_3_4_5 فروردین 6 شب و 7 روز- سان اکسپرس

تور آنتالیا ویژه ۸،۷،۶ فروردین

ویژه 6_7_8 فروردین 6 شب و 7 روز- سان اکسپرس

تور آنتالیا ویژه نوروز

ویژه نوروز99 6 شب و 7 روز- تیلویند و فری برد

تور آنتالیا ویژه نوروز

ویژه نوروز99 -29اسفند و 6 .12 فروردین 5 شب و 6 روز آتا

تور ازمیر ویژه نوروز

ویژه نوروز 6 شب و 7 روز- سان اکسپرس